Nghệ An: Chủ động phương án đảm bảo nguồn cung xăng, dầu.

Nghệ An: Chủ động phương án đảm bảo nguồn cung xăng, dầu.

Để chủ động các phương án đảm bảo nguồn cung xăng dầu, Sở Công Thương Nghệ An đã làm việc với các thương nhân đầu mối xăng dầu trên địa bàn, đề nghị các thương nhân chủ động phương án, cam kết đảm bảo nguồn cung, đáp ứng đủ lượng tiêu thụ cho nhân dân.
Tin mới
Tin mới