Tập đoàn Kido (KDC) dự chi 1.300 tỷ đồng để trả cổ tức

10:04 16/02/2023

Dự kiến, đến ngày 6/4/2023, các cổ đông của Kido sẽ nhận được tiền cổ tức vào tài khoản.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Kido (mã: KDC) vừa thông báo chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 50%. Điều đó có nghĩa mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 5.000 đồng.

Ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/03/2023. Dự kiến, đến ngày 6/4/2023, các cổ đông của Kido sẽ nhận được tiền cổ tức vào tài khoản.

Với hơn 257 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Kido dự kiến chi gần 1.300 tỷ đồng để trả cổ tức.

Về kết quả kinh doanh, lũy kế cả năm 2022, Kido ghi nhận gần 12.520 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 19%. Lợi nhuận trước thuế đạt 510 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế là 374 tỷ đồng - giảm 43% so với năm trước. 

Empty

Năm 2022, công ty đặt mục tiêu 14.000 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận trước thuế là 900 tỷ đồng. Với kết quả trên, Kido mới hoàn thành 57% kế hoạch lợi nhuận, 89% chỉ tiêu doanh thu.

Tại ngày 31/12/2021, tổng tài sản của KDC đạt 14.035 tỷ đồng cuối quý IV/2022, không biến động nhiều so với đầu năm. Khoản tiền, tương đương tiền, đầu tư nắm giữ tới ngày đáo hạn khoảng 1.628 tỷ đồng. Trong đó, phần lớn là tiền gửi ngân hàng, công ty chỉ đầu tư trái phiếu khoản hơn 496 tỷ đồng.

Hàng tồn kho của công ty giảm 11% so với đầu năm xuống 2.214 tỷ đồng, chủ yếu là nguyên vật liệu và hàng hoá.

Tổng nợ vay của KDC cuối quý IV/2022 là 4.920 tỷ đồng, phần lớn là các khoản vay tín chấp ngắn hạn tại các ngân hàng thương mại nhằm mục đích tài trợ vốn lưu động. Dư nợ trái phiếu là 992 tỷ đồng, trong đó đến hạn phải trả xấp xỉ 248 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu tại cuối quý IV/2022 của Kido là 7.051 tỷ đồng, bao gồm 1.607 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. 

Vui lòng xem tiếp sau quảng cáo...
Tin cùng chuyên mục
Tin mới